مهمترین خبرها

آخرین اخبار و رویدادهای شهرداری شهرکرد را از پایگاه خبری شهرداری دنبال کنید

خدمات الکترونیک
محمدتقی جاپلقی
بي‌شک در جوامع امروزي توسعه مديريت شهري، تحول مشارکتي، آموزش، پايداري شهري و توسعه يافتگي با حقوق شهروندي و مشارکت شهروندان ارتباط مستقيم دارد چراکه مديريت هر شهر به سه عنصر شهر، شهروند و شهرداري بستگي دارد. تعامل دوسويه بين شهروندان و شهرداري موجب ايجاد مشارکت مي‌شود و هر اندازه مشارکت مردم در اداره شهر بيشتر شود، حس تعلق آنان به شهر نيز افزايش مي‌يابد.
محمدتقی جاپلقی
شهردار شهرکرد
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی