آگهی مناقصه تکمیل جدول بندی وپل عرضی بلوار جهاد میر آباد غربی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
 
1-نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداري شهر شهركرد
2- شرح مختصر موضوع مناقصه  : تکمیل جدول بندی وپل عرضی بلوار جهاد میر آباد غربی
جهت دریافت فایل های شرکت در مناقصه روی فایل های زیر کلیک نمایید.
تاریخ 1398/02/28
نوع مناقصه
پیوست ها
26_-1-18.doc
 (104 KB)

26_6 -.docx
 (17.45 KB)

26_7.docx
 (24.17 KB)

26_9 -.docx
 (16.43 KB)

26_10 -.docx
 (16.6 KB)

26_19 -.docx
 (18.36 KB)

26_20 -.docx
 (16.75 KB)

26_20 -.docx
 (16.75 KB)

26_23.pdf
 (213.79 KB)

26_100-91620.pdf
 (116.65 KB)

26_515135_H50659-T123402.pdf
 (3 MB)

26_Bakhshname+Tajzieh+Baha.pdf
 (816.4 KB)

26_tahod.docx
 (16.84 KB)

26_br_seas_norm.doc
 (60 KB)

26_-02-26.pdf
 (234.7 KB)

26_jadval bandi.brvt
 (2.64 MB)

26_jahad.dwg
 (356.2 KB)

26_jahad..bak
 (387.14 KB)

26_asnad.docx
 (37.24 KB)

26_estelam.docx
 (16.38 KB)

26_farakhan 1.jpg
 (76.41 KB)

26_farakhan 2.jpg
 (62.47 KB)

26_form peyman.docx
 (14.92 KB)

26_movafeghat name.docx
 (38.77 KB)

26_pishnahad.doc
 (30.5 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.