آگهی مناقصه اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر(1) + نسخه های PDF

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
 
1-نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداري شهر شهركرد
2- شرح مختصر موضوع مناقصه  : اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر(1)

جهت دریافت فایل های شرکت در مناقصه روی فایل های زیر کلیک نمایید.
 
تاریخ 1398/02/28
نوع مناقصه
پیوست ها
24_1.docx
 (17.4 KB)

24_2.docx
 (26.46 KB)

24_3.docx
 (16.42 KB)

24_4.docx
 (16.59 KB)

24_5.docx
 (18.36 KB)

24_6.docx
 (16.75 KB)

24_7.docx
 (16.84 KB)

24_8.doc
 (104 KB)

24_Aieen name.pdf
 (213.79 KB)

24_100-91620.pdf
 (116.65 KB)

24_515135_H50659-T123402.pdf
 (3 MB)

24_Bakhshname+Tajzieh+Baha.pdf
 (816.4 KB)

24_br_seas_norm.doc
 (98.5 KB)

24_fail.pdf
 (324.46 KB)

24_boali.dwg
 (1.25 MB)

24_ghods.esteki.dwg
 (828.73 KB)

24_kanal.dwg
 (425.9 KB)

24_br_seas_norm.doc
 (98.5 KB)

24_fail eslah.brvt
 (4.42 MB)

24_fail.pdf
 (324.46 KB)

24_asnad.docx
 (37.73 KB)

24_darkhast estelam.docx
 (17.01 KB)

24_farakhan 1.jpg
 (76.7 KB)

24_farakhan2.jpg
 (63.63 KB)

24_form peyman.docx
 (15.11 KB)

24_pishnahad gheymat.doc
 (30.5 KB)

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.