بررسي کمبود پارکينگ روي ميز شوراي شهر؛ شهرداري پيشنهادات خود جهت تامين پارکينگ را ارائه دهد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1399/11/26 12:25:09
نايب رئيس شوراي اسلامي شهرکرد گفت: برخي از مجتمع‌هاي مسکوني و تجاري در شهرکرد فاقد پارکينگ هستند که سبب ايجاد ترافيک و معضلات شهري شده است.

دکتر طيبه شريفي در سيصد و بيست و هشتمين جلسه علني شوراي اسلامي با اشاره به کمبود پارکينگ و  تملک نقاط تعيين‌ شده در سطح شهر براي احداث پارکينگ اظهارداشت: اميدواريم هرچه زودتر عمليات اجرايي‌شدن احداث پارکينگ صورت پذيرد تا مشکلات شهروندان در هسته مرکزي شهر رفع شود.
 
وي با بيان اينکه کمبود پارکينگ‌ و ايجاد ترافيک در سطح شهر سبب نارضايتي مردم شده است، افزود:  شهرداري براي حل اين مساله بايد در قسمت‌هاي مختلف املاکي را خريداري کرده و ساخت پارکينگ‌هاي طبقاتي را در اولويت کار قرار دهد و از اين عقب‌افتادگي طولاني‌مدت خارج شويم.
 
نايب رئيس شوراي اسلامي شهرکرد با بيان اينکه بايد بتوانيم در روند ساخت‌و سازها بستر مناسب را با ابزارهاي تشويقي در جهت ايجاد پارکينگ فراهم کنيم، بيان کرد: در همين راستا شهرداري بايد پيشنهادات خود را به همراه نقاط مشخص شده هر چه زودتر به شورا ارائه دهد.
 
امامقلي بلالي رئيس کميسيون املاک شوراي اسلامي شهرکرد در ادامه جلسه بيان کرد: بهاي پارکينگ بايد به‌صورت کارشناسي دقيق بررسي و بهاي تعيين شده از متخلفان دريافت شود که در اين راستا مي‌طلبد رايزني‌هاي لازم با شهرهاي اطراف نيز انجام و تصميم نهايي در اين خصوص اخذ شود
 
عليرضا توکلي رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهرکرد در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: شوراي اسلامي، شوراي تصميم‌گيري است و نمي‌تواند پيشنهاد دهد بنابراين براي رفع مشکلات پارکينگ بايد شهرداري پيشنهاد خود را ارائه کند.
 
حميد فتح‌اللهي رئيس کميسيون معماري شوراي اسلامي شهرکرد در ادامه جلسه گفت: در قانون براي کميسيون ماده ۱۰۰، چهار عنوان تعريف شده که نمي‌توان از آن عدول کرد، بنابراين براي بحث مميزي و دريافت حق و حقوقات شهرداري بايد در چارچوب قانون عمل کرد.
 
وي با بيان اينکه در بحث پارکينگ نيز شهرداري پيشنهاد ارائه کند، گفت: پيشنهاد مي‌شو‌د اکيپ‌هاي کارشناسي در پنج منطقه مشخص، و هزينه واقعي پارکينگ در مناطق مختلف را بررسي و اعلام کنند
 
بهادر عبدالغني شهردار شهرکرد در ادامه جلسه با اشاره به اجراي طرح مميزي و مغايرت‌گيري بيان کرد: برخي املاک تجاري هستند که بدون مجوز در حال فعاليت هستند، همچنين املاکي که استحکام بنا و يا پايان کار ندارند در اين طرح ديده مي‌شوند و با جديت تمام جهت برخورد با متخلفان پيگيري‌هاي لازم انجام مي‌شود
 
وي با بيان اينکه حق و حقوقات شهرداري بايد در چارچوب قانون دريافت شود، گفت: در اين راستا نيروي انساني متخصص بايد در اختيار مسئول اجراي طرح مميزي قرار داده شود که در تلاش هستيم اين امر محقق شود
 
مرجان دادايي سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد در ادامه جلسه با اشاره به اجراي طرح مميزي تصريح کرد: مستندات و شرح خدمات براي اجراي طرح آماده و حدود ۵۹ هزار مترمربع از املاک خيابان کاشاني مشمول اجراي طرح مي‌شوند
 
وي گفت: در همين راستا شش شرکت بايد اطلاعاتشان در سامانه ستاد به ثبت مي‌رسيد که تاکنون ارزيابي کيفي سه شرکت انجام و ارزيابي کمي نيز در حال انجام است
 
علي ربيعي مدير منطقه دو شهرداري شهرکرد در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: در راستاي اجراي طرح مميزي تاکنون در منطقه دو حدود ۲۱ پرونده و در منطقه يک حدود ۱۸ پرونده تشکيل شده است

کد خبر: 72907 نمایش: 1393

خبرنگار :سما عسگری

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.