سرانه‌هاي ورزشي در طرح‌ تفصيلي و جامع پيش‌بيني شوند

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1399/08/01 22:17:48
شهردار شهرکرد گفت: در راستاي اجراي سياست‌هاي شهر فعال و تحقق اهداف اين طرح مي‌طلبد بسترهاي ورزشي در طرح‌هاي تفصيلي و جامع شهري پيش‌بيني شوند.

مهندس بهادر عبدالغني در شوراي سياست‌گذاري شهرهاي فعال ايران اظهارداشت: نقش شهرداران در سياست‌گذاري شهر فعال کم‌رنگ است و بيشتر به صورت اجرايي فعاليت مي‌کنند بنابراين مي‌طلبد زيرساخت‌هاي ورزشي در طرح تفصيلي و جامع شهرها پيش‌بيني شود. وي افزود: با توجه به اينکه وزارت راه و شهرسازي متولي امر است مي‌طلبد در شيوه‌نامه‌هاي اين وزارتخانه، شوراي عالي شهرسازي و معماري متوليان را ملزم به انجام وظايف نمايد. شهردار شهرکرد با بيان اينکه در شهر فعال بايد پارامترهايي پيش‌بيني شود، خاطرنشان کرد: اقيلم استان‌ها يکي از مهم‌ترين پارامترهايي است که بايد مدنظر قرار گيرد و در راستاي اجراي سياست‌هاي شهر فعال سازمان‌ سيما، منظر و فضاي سبز شهري و سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري مي‌توانند کمک‌کننده و اثرگذار باشند. عبدالغني با بيان اينکه به شهرداري‌ها نمي‌توان به عنوان يک منبع مالي صرف نگاه کرد، ادامه داد: شهرداري‌ها، نهادهاي درآمد-هزينه‌اي هستند و اگر درآمدها کاهش يابد در ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل مي‌شوند، هر چند تاکنون علي‌رغم کمبود اعتبارات، شهرداري کمک‌هاي بسياري به هئيت‌هاي ورزشي کرده است، چرا که حمايت مالي از سوي ورزش و جوانان ضعيف بوده است. وي گفت: در راستاي داشتن شهري فعال و حرکت مردم به سمت ورزش مي‌طلبد شيوه‌نامه و خط و خطوط به صورت شفاف تعريف و شهرداري‌ها هم براي اجراي شيوه‌نامه تلاش خواهند کرد.
کد خبر: 72772 نمایش: 535


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.