ساختمان‌هايي که شهرکرد را خفه کرده است؛ اعمال جريمه براي ساختمان‌هاي بدون پارکينگ

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1399/05/13
عضو شوراي اسلامي شهرکرد گفت: ساختمان‌هاي امروز در شهرکرد شهر را خفه کرده و پارکينگ براي اين ساختمان‌ها پيش‌بيني نشده است.

حيدر عليپور در دويست و هفتاد و هفتمين جلسه علني شوراي شهر با اشاره به جريمه پارکينگ اظهارداشت: جريمه بايد به گونه‌اي باشد که به ضرر مردم نباشد و شورا سبب افزايش قيمت‌ها نشود.
طيبه شريفي نايب رئيس شوراي اسلامي شهرکرد بيان کرد: جريمه‌ها از سال ۹۶ افزايشي نداشته اما قيمت مسکن روزبه‌روز در حال افزايش است.
وي افزود: به عنوان نماينده مردم به دنبال آن هستيم که حقي از مردم ضايع نشود اما نبايد حق شهرداري را هم ناديده بگيريم.
امامقلي بلالي عضو شوراي اسلامي شهرکرد نيز در ادامه با اشاره به افزايش جريمه پارکينگ خاطرنشان کرد: پارکينگ براي هر ساختمان ضروري است و بايد در ساختمان‌هاي جديد مدنظر قرار گيرد ‌.
بلالي گفت: سال گذشته نامه‌اي مبني بر افزايش قيمت جرايم پارکينگ براي سال ۹۹ نوشته شد که بايد اجرايي شود بنابراين مي‌طلبد شهرداري پيشنهادات خود در خصوص افزايش جريمه‌ها به شورا ارائه دهد.
عضو شوراي اسلامي شهرکرد تصريح کرد: در شوراي سوم مصوب شد که شهرداري مبالغي را که از مردم دريافت مي‌کند، زمين خريداري کند اما اجرايي نشد که مي‌طلبد در اين دوره اين مصوبه اجرايي شود‌.
عليرضا توکلي عضو شوراي اسلامي شهرکرد تصريح کرد: آثار و طبعات ناشي از ساخت و سازها در بحث سرانه‌هايي مانند آموزش و فضاي‌سبز و بيمارستان و ...ديده مي‌شود چرا که هرچه در يک محله تعداد واحد‌هاي يک ساختمان به مرور افزايش يابد تخلفات نيز افزايش مي‌يابد و شهرداري نسبت به برخورد با تخلفات ناتوان خواهد شد.
در ادامه فرهاد رئيسي عضو شوراي اسلامي شهرکرد گفت: آپارتمان‌هايي که ساخته شده شهر را خفه کرده است و در بسياري از ساختمان‌ها پارکينگ پيش‌بيني نشده که اين يک معضل براي شهر مي‌شود.
مصطفي حيدري عضو شوراي اسلامي شهرکرد نيز در ادامه گفت: در صورت عدم پيش‌بيني پارکينگ در ساختمان‌هاي در حال احداث بايد شهرداري به صورت جدي با متخلفان برخورد و برابر قوانين و مقررات عمل کند.
بهادر عبدالغني شهردار شهرکرد در ادامه جلسه بيان کرد: در بافت‌هاي قديم براي برخي ساختمان‌ها پارکينگ پيش‌بيني نشده و براي اعمال جرايم نمي‌توان براي همه يک نسخه پيچيد.
وي با اشاره به سد معبرکنندگان افزود: از ابتدا يکي از دغدغه‌هاي جدي ما برخورد با سدمعبر کنندگان بود و به عنوان يک دغدغه اين موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري مي‌کنيم.

کد خبر: 62603 نمایش: 1244

خبرنگار :سما عسگری

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.