​معماري‌هاي بي‌هويت از اقتضائات مدرنيته

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1399/04/19
معاون معماري و شهرسازي شهرداري شهرکرد در پاسخ به انتقادات شکل گرفته در خصوص معماري ساختمان‌هاي اين شهر گفت: شکل‌گيري معماري‌هاي بي‌هويت و يکسان، تنها متوجه شهرکرد نيست بلکه رواج مدرنيته در سالهاي گذشته و غالب شدن زندگي شهرنشيني با گسترش جمعيت شهرها، سبب شکل‌گيري بلند مرتبه‌سازي بدون توجه به سبک معماري ساختمان‌ها شده است.

اکبر شاهوردي افزود: در چنين شرايطي از يک سو پيمانکاران با تمرکز بر جنبه‌هاي مادي و بدون توجه به نوع معماري، مجتمع‌هاي مسکوني ساختمان‌سازي کردند و از سوي ديگر توليدکنندگان مصالح ساختماني از توليد مصالح قديمي فاصله گرفتند و مبادرت به توليد مصالحي کردند که متناسب با ذائقه و سليقه روز  باشد که بيشتر گرايش به سبک‌هاي مدرن و غيربومي دارد.
وي تصريح کرد: آموزشگاه‌هاي خصوصي نيز برخلاف دروس دانشگاهي معماري‌هاي مدرن و پرمخاطب را به دانشجويان رشته معماري و شهرسازي آموزش مي‌دهند که به طور کلي مي‌توان گفت همه اين موارد در شکل‌گيري معماري‌هاي يکسان و بي‌هويت، در شهرها بسيار موثر بوده است.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري شهرکرد ادامه داد: ساماندهي امور شهري تنها به يک دستگاه و نهاد مربوط نمي‌شود بلکه دستگاه‌هاي متعددي در اين رابطه نقش و رسالت دارند، از همين‌رو متوجه کردن همه انتقادات به مديريت شهري منطقي نيست بلکه عوامل مختلفي را مي‌توان در نابه‌ساماني شهرسازي دخيل دانست.
شاهوردي، از تدوين ضوابطي براي ساماندهي معماري سازه‌ها در شهرداري شهرکرد خبر داد و گفت: تدوين اين ضوابط و مقررات با همکاري کارگروه معماري و شهرسازي نظام مهندسي رو به اتمام است و مي‌تواند نقش بسيار موثري در ارائه الگوهاي بومي و استاندارد ساختمان‌سازي ايفا کند.
وي در خصوص رسالت شهرداري شهرکرد در خصوص حفظ و بازآفريني بافت فرسوده شهر که داراي شاخص‌هاي معماري قديمي است، اظهار داشت: ساماندهي بافت فرسوده برعهده ستاد بازآفريني متشکل از نهادها و دستگاه‌هاي مختلف است اما شهرداري به عنوان يکي از اعضاي اين ستاد برنامه‌ها و طرح‌هايي ارائه داده و در حال اجراي اين برنامه‌ها است.
شاهوردي خاطر نشان کرد: طرح ساماندهي کوي نمدمالان، کف‌سازي خيابان فردوسي جنوبي و خواجه‌نصير و ساماندهي کوي ابومحمد از جمله اين برنامه‌ها است.

کد خبر: 62549 نمایش: 2135


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.