آگهي مناقصه کف سازي معبر فرهنگي کوي نمدمال‌هاي شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1399/04/14
آگهي مناقصه کف سازي معبر فرهنگي کوي نمدمال‌هاي شهرکرد/ از محل اعتبارات عمراني سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد/متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات از تاريخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ لغايت ۱۳۹۹/۴/۲۴ به سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري واقع در تقاطع بلوار خواجه نصير و خيابان فردوسي جنوبي طبقه دوم مجتمع اداري تجاري لاله مراجعه نمايند.


کد خبر: 62537 نمایش: 2416

عکاس :رضا زیرک پور

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.