آگهي مزايده عمومي (فروش ملك )

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/09/11
شهرداري شهركرد درنظردارد تعداد 24 قطعه از املاك خود را ازطريق مزايده كتبي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي راحداكثرتاآخروقت اداري روزدوشنبه مورخ 98/09/18 به واحددبيرخانه شهرداري واقع دربلوار شريعتي ساختمان شهرداري مركزي ارائه نمايند به صورت نقد ، پس ازطي مراحل مزايده به فروش برساند .

دانلود فايل آگهي مزايده
کد خبر: 42304 نمایش: 261


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.