پيشنهاد کميته حسابرسي شهرداري شهرکرد در صحن شوراي اسلامي تصويب شد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/09/10
رئيس شوراي اسلامي شهرکرد گفت: پيشنهاد کميته حسابرسي شهرداري با تاييد کميسيون بودجه و اداري مالي اين شورا ارائه و تصويب شد.

حيدر عليپور دهکردي در نشست علني شوراي اسلامي شهرکرد تاکيد کرد: اين پيشنهاد در رابطه با اجراي تکاليف اين شورا مستند بر بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهاي اسلامي (تنقيح سال ۱۳۹۶) مبني بر انجام حسابرسي عملکرد مالي سال ۱۳۹۸ شهرداري، سازمان‌هاي وابسته و شوراي اسلامي از سوي يک موسسه حسابرسي ريسمي داراي رتبه الف از وزارت کشور انجام شد.
وي افزود: براي اين پيشنهاد ۵۴۶ ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است که پس از تبادل نظر منطبق بر ضوابط و مقررات به تصويب رسيد.
عليپور دهکردي تصريح کرد: بديهي است تسويه حساب با موسسه حسابرسي منوط به تصويب گزارش‌هاي حسابرسي در شوراي اسلامي شهرکرد خواهد بود.

کد خبر: 42302 نمایش: 185


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.