استانداردسازي محيط بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد در اولويت است

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/07/23
سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد عملکرد سازمان در احداث، تجهيز و استانداردسازي زمين هاي بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد از ابتداي سال 96 تا نيمه دوم سال 98 را تشريح کرد.

غلامرضا کاظمي با اشاره به اينکه از سال 96  تاکنون اقدامات بسيار خوبي در راستاي احداث، تجهيز و استانداردسازي زمين هاي بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد انجام گرفته است افزود:
وي اظهار داشت: احداث 14 زمين بازي جديد و استفاده از وسايل پلي اتيلن استاندارد و کف پوش گرانولي در مناطق کمتربرخوردار با صرف هزينه اي بالغ بر 4 ميليارد ريال، جمع آوري وسايل بازي فلزي مستعمل و غيرايمن از سطح 15 زمين بازي کودکان و نوسازي و استانداردسازي اين زمين ها با هزينه اي بالغ بر 10 ميليارد ريال، نصب بيش از 7200 مترمربع کف پوش گرانولي در راستاي استانداردسازي زمين ها، برنامه ريزي و آغاز کار براي احداث 2 زمين بازي جديد در مناطق کمتربرخوردار، نوسازي90 درصد زمين هاي بازي کودکان و جمع آوري وسايل فلزي مستعمل و غيرايمن از سطح 15 پارک و جايگزيني و تجهيز آنها با وسايل پلي اتيلن و استانداردتنها بخشي از اقدامات انجام گرفته است که اين اقدامات بسيار مناسب و موثر بوده اما همچنان کافي نيست.
کاظمي گفت: استانداردسازي نهايي و اخذ گواهي استاندارد وسايل بازي پارک ها در دستور کار سازمان قرار گرفته است اما براي تحقق اين کار ابتدا بايد بسترهاي لازم فراهم تا نواقص احتمالي رفع و در انتها براي اخذ گواهي استاندارد اقدام نماييم.

کد خبر: 22283 نمایش: 251


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.