​اجراي عمليات سنگ فرش کوچه ابومحمد شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/06/26
به منظور احياي بافت فرسوده شهري، عمليات سنگ فرش کوچه مسجد ابومحمد خيابان ملت شهرکرد به پيشرفت 20 درصدي رسيد.

اين پروژه که با مشارکت سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد و اداره کل راه و شهرسازي استان در حال اجرا است، حد فصل پارک محله اي تا انتهاي کوچه 50 به سمت خيابان ملت به صورت سنتي سنگ فرش مي شود.
براي اجراي اين پروژه 12 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.
کد خبر: 22267 نمایش: 175

عکاس :رضا زیرک پور

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.