​رسيدگي به مسائل داخلي سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/02/24 11:02:11
نشست بررسي مسائل سازمان فرهنگي، اجتماعي شهرداري شهرکرد با حضور رئيس و کارکنان اين سازمان در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع شهرداري برگزار شد.

در اين جلسه به دليل حساسيت کار سازمان فرهنگي در مديريت شهري و نياز شهر به فرهنگ سازي، مقرر شد حوزه معاونت برنامه ريزي در تفکيک و تنظيم شرح وظايف نيروهاي سازمان اقدام کند.
همچنين اعضاي جلسه بر استفاده از تجارب افراد صاحب نظر و متخصصين در حوزه هاي فرهنگي و همچنين ساماندهي تبليغات شهري و تدوين آيين نامه تبليغاتي در سازمان تأکيد کردند.
طي اين نشست نيز در خصوص موضوعاتي از قبيل ايجادطرح گردشگري، برگزاري مستمر جلسات داخلي و فعاليت هرچه بيشتر کميته فرهنگ شهروندي بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميماتي اتخاذ گرديد.

کد خبر: 22147 نمایش: 450


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.