​مسائل امور داخلي و اداري شهرداري شهرکرد بررسي شد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/02/22 10:23:05
نشستي پيرامون موضوعات داخلي واحد هاي امور اداري، کارگزيني و خدمات اداري شهرداري شهرکرد در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع برگزار شد.

طي اين جلسه پس از بررسي مسائل و مشکلات واحدهاي فوق در خصوص موضوعاتي از قبيل آموزش منابع انساني، ارزيابي پرسنل بر اساس خلاقيت و نوآوري، ساماندهي نيروهاي انساني و اصلاح ساختار سازماني بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ گرديد.

کد خبر: 22144 نمایش: 366


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.