لیست مناقصات/مزایدات

شماره عنوان تاریخ نوع
27 آگهي مزايده عمومي (فروش ملك ) 1398/09/10مناقصه
26 آگهی مناقصه تکمیل جدول بندی وپل عرضی بلوار جهاد میر آباد غربی 1398/02/28مناقصه
25 آگهي مناقصه اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر(2) + نسخه PDF 1398/02/28مناقصه
24 آگهی مناقصه اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر(1) + نسخه های PDF 1398/02/28مناقصه
23 آگهی مزایده حراج 1397/11/29مزایده
20 lآگهي مزايده عمومي (فروش ملك) + نسخه PDF 1397/11/23مزایده
17 آگهی مزایده عمومی(فروش ملک) + نسخه PDF 1397/08/01مناقصه
15 آگهي مزايده عمومي اجاره مغازه و پارکینگ + نسخه PDF 1397/06/10مناقصه
14 آگهی مناقصه پروژه تكميل تپه نورالشهداء + نسخه PDF 1397/05/11مناقصه
13 استعلام، تکمیل نمای سرویس بهداشتی پایانه مسافربری آزادی + نسخه PDF 1397/05/10استعلام
12 آگهـي مناقصه عمومي يك مرحله اي (تکمیل آبنمای ورودی شرق شهرکرد ) + نسخه PDF 1397/04/16مناقصه
11 آگهي مزايده عمومي (فروش ملك ) + نسخه PDF 1397/04/16مزایده
9 آگهی مناقصه/پروژه تکمیل ساختمان آتش نشانی ناحیه غرب شهرکرد+ نسخه PDF 1397/03/24مناقصه
8 آگهی مناقصه/پروژه ساماندهی ومرمت مسیل شوره بومی شهرکرد+ نسخه PDF 1397/03/24مناقصه
7 آگهی مناقصه/ پروژه تعریض بلوار رهبر + نسخه PDF 1397/03/24مناقصه
5 آگهی مناقصه/ پروژه تکمیل آرامستان جدید شهرکرد + نسخه PDF 1397/03/24مناقصه

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.