فراخوان برج دوقلو

-آگهی فراخوان عمومی دریافت پیشنهادات (سرمایه گذاری، مشارکت یا خرید)
 پروژه برج دو قلوی شهرکرد
 
شهرداری شهرکرد در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به دریافت پیشنهاد سرمایه گذاری، مشارکت یا خرید پروژه برج دوقلو (کوه نور و دریای نور) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 
برای اطلاع از جزییات فراخوان به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

فراخوان برج دوقلو شهرکرد PDF
 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.