خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیر منطقه 2

مدیر منطقه 2

علی ربیعی

معرفی

علی ربیعی
نام و نام خانوادگی: علی ربیعی
شروع مسئولیت:
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شهرکرد، خیابان سعدی، بین کوچه 30 و 32

شرح وظایف

اخبار مرتبط

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی