خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیر منطقه 1

مدیر منطقه 1

مسعود حبیبی

معرفی

مسعود حبیبی
نام و نام خانوادگی: مسعود حبیبی
شروع مسئولیت: 1399/06/01
تاریخ استخدام : 1385/06/01
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : عمران - زلزله
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
32224849

شرح وظایف

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی