default
معاونت معماری و شهرسازی

معاونت معماری و شهرسازی

مرجان دادایی دهکردی

معرفی

مرجان دادایی دهکردی
نام و نام خانوادگی: مرجان دادایی دهکردی
شروع مسئولیت: 1399/06/01
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
32224849
info@shahrekord.ir

شرح وظایف

 • بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
 • نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
 • رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري
 • بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي
 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه
 • تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
 • برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
 • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی
 • انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات
 • ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به افراد ذیربط

سوابق و فعالیتها

 • دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری
 • معاون منطقه 1
 • عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی