خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
معاونت معماری و شهرسازی

معاونت معماری و شهرسازی

مرجان دادایی دهکردی

معرفی

مرجان دادایی دهکردی
نام و نام خانوادگی: مرجان دادایی دهکردی
شروع مسئولیت: 1399/06/01
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

 • بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
 • نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
 • رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري
 • بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي
 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه
 • تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
 • برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
 • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی
 • انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات
 • ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به افراد ذیربط

سوابق و فعالیتها

 • دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری
 • معاون منطقه 1
 • عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی