خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نوراله مردانیان

معرفی

نوراله مردانیان
نام و نام خانوادگی: نوراله مردانیان
شروع مسئولیت: 1400/05/02
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حسابداری
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

  • سیاستگذاری، برنامه ریزی  و نظارت بر امور اداری و مالی و توسعه مدیریت ، بهره وری و سرمایه انسانی و منابع شهرداری
  • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های استخدامی، آیین نامه ها  و مقررات استخدامی
  • نظارت بر وصول درآمد
  • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
  • نظارت برتامین امکانات و  حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی شهرداری
  • تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری
  • تبیین راهبردها، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری
  • برنامه ریزی به منظور جذب، نگهداری، بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی