خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

پژمان درخشان

معرفی

پژمان درخشان
نام و نام خانوادگی: پژمان درخشان
شروع مسئولیت:
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد

شرح وظایف

  • سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امورخدمات شهری 
  • برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهر 
  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر
  • تدوین ضوابط واگذاری امورخدمات شهری به پیمانکاران و نظارت برحسن اجرای آنها
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیریت های مناطق و سازمانهای حوزه خدمات شهری شهرداری شهرکرد
  • سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری 
  • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور  فراهم نمودن خدمات مناسب گردشگری شهر

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی