خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

مجید احمدی

معرفی

مجید احمدی
نام و نام خانوادگی: مجید احمدی
شروع مسئولیت: 1397/12/22
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

 • بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها
 • تهیه نقشه های طرح های عمرانی، سازه و تاسیسات مورد نیاز شهر در چارچوب سیاستها و برنامه های مدیریت عالی شهرداری
 • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
 • بررسی، ارزیابی و تعیین مجری طرح های عمرانی مناطق تابعه شهرداری
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط 
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها
 • مطالعه و بررسی زیرساخت های عمرانی در وضع موجود و تهیه شناسنامه فنی براین اساس
 • تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری
 • رسیدگی و پاسخگویی به درخواست حفاری ها در سطح شهر
 • مدیریت و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی شهرداری
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
 •  برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی
 • نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری 
 • نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها
 • برنامه ریزی و مدیریت پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب 
 • نظارت بر مدیریت اجرای طرح های عمرانی مناطق و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
 • نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.
 • تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط 

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی