default
مدیریت طرح های توسعه شهری

مدیریت طرح های توسعه شهری

حمیدرضا ربیعی

معرفی

حمیدرضا ربیعی
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ربیعی
شروع مسئولیت:
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
32224849
info@shahrekord.ir

شرح وظایف

 • تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المان ها و احجام شهری
 • برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين
 • تامین و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی شهر شهرکرد  جهت بهره بردای در برنامه ریزی های حوزه مدیریت
 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق
 • بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
 • نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
 • رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري
 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه
 • تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
 • برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
 • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی
 • اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی