خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت طرح های توسعه شهری

مدیریت طرح های توسعه شهری

حمیدرضا ربیعی

معرفی

حمیدرضا ربیعی
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ربیعی
شروع مسئولیت:
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

 • تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المان ها و احجام شهری
 • برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين
 • تامین و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی شهر شهرکرد  جهت بهره بردای در برنامه ریزی های حوزه مدیریت
 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق
 • بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
 • نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
 • رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري
 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه
 • تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
 • برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
 • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی
 • اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی