خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت حمل و نقل و ترافیک

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

پیمان محقق

معرفی

پیمان محقق
نام و نام خانوادگی: پیمان محقق
شروع مسئولیت: 0
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : عمران - راه و ترابری
شهرکرد، پارک ملت، ساختمان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، طبقه همکف
038-32250915

شرح وظایف

 • طراحی و مهندسی شبکه ترافیکی و معابر شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
 •  مطالعه وتبیین طرحهای فرادستی جامع حمل ونقل و ترافیک
 • برنامه ریزی و اقدام بمنظور کنترل هوشمند حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر
 • طراحی واصلاح هندسی معابر شهر
 • مطالعه و نیازسنجی جهت نصب پل عابر پیاده
 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظور آموزش شهروندان در جهت بهبود فرهنگ ترافیک
 • نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری
 • جانمایی احداث جایگاه هایCNG، توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری
 • جانمایی احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها
 • اجرای طرحهای ترافیک و بهبود شبکه عبور و مرور در شهر
 • اصلاح هندسی معابر شهر
 • برنامه ریزی و اقدام بمنظور توسعه حمل و نقل پاک در سطح شهر
 • برنامه ریزی و نظارت بر معاینه فنی خودروها در چاچوب سیاستها و برنامه های مصوب 
 • نصب سرعت گیر و سرعت کاه درسطح شهر
 • تهیه و پیشنهاد متمم و اصلاح بودجه طرح های ترافیکی
 • نصب پل های عابرپیاده
 • ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی حمل و نقل وترافیک
 • نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر
 • نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری
 • احداث جایگاه هایCNG حسب ضرورت
 • کنترل ترافیک در سطح شهر و ارایه راه کارها در جهت بهبود آن
 • احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری
 • احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها
 • نظارت بر کار پارکینگ ها

مدیران قبلی

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی