خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت حراست

مدیریت حراست

مرتضی رئیسی

معرفی

مرتضی رئیسی
نام و نام خانوادگی: مرتضی رئیسی
شروع مسئولیت:
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

  • انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات ، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی
  • تهیه و ابلاغ دستورالعملهای حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
  • انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعملها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصلاح
  • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارش مورد لزوم
  • حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
  • انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس و بی سیم شهرداری و واحدهای تابعه شهرداری

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی