خطا در اجرای کوئری شماره 118 !
مدیریت برنامه و بودجه

مدیریت برنامه و بودجه

بهروز محمدپور

معرفی

بهروز محمدپور
نام و نام خانوادگی: بهروز محمدپور
شروع مسئولیت:
تاریخ استخدام :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شهرکرد، بلوار شریعتی، شهرداری شهرکرد
038-32224849

شرح وظایف

 • تدوین برنامه های یکساله ، میان مدت و بلند مدت شهرداری با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط
 • تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهرداری
 • طراحی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهت ارتقاء بهره وری مدیریت شهرداری
 • ارزیابی فنی اقتصادی و اولویت بندی کلیه طرح های عمرانی و پروژه های حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته
 • ایجاد نظام طبقه بندی، تحلیل و کنترل اطلاعات و بررسی تطبیقی با برنامه های شهرداری
 • پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی از عملکرد حوزه های مختلف
 • برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت‌هاي مختلف .
 • بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه‌هاي سازمان‌هاي تابعه شهرداري
 • تهيه و تنظيم بودجه،متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و ارائه آن به مراجع ذيربط
 • تبیین و تدوین تعرفه های شهرداری با همکاری مدیریت ها و سازمان های وابسته و پیگیری تصویب و ابلاغ آن در مراجع ذیربط
 • نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا
 • نظارت بر جذب بهينه اعتبارات در طرحهاي مصوب
 • طراحی و اجراي مدلهایمدیریت عملکرد جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها، برنامه‌ها و اهداف كلي برنامه‌هاي چشم‌انداز توسعه
 • نظارت بر حسن اجراي صحيح دستورالعملها و بخشنامه‌هاي مربوط به بودجه در كليه واحدهاي مربوطه
 • نظارت و کنترل بر پروژه های حوزه ستادی و مناطق شهرداری و سازمان های وابسته
 • مدیریت نگهداری اسناد فنی، مطالعات و پروژه های شهرداری جهت بهره برداری واحدهای تخصصی شهرداری
 • بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
 • تهیه دستورالعملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنایی بیشتر با وظایف ، قوانین و ضوابط مورد عمل

اخبار مرتبط

ساختار سازمانی

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی