تاریخچه شهرداری
از سال 1306 شمسی تا امروز
هنگامی که مظفرالملک از طرف وزارت کشور به حکمرانی این ناحیه اعزام شد، صحبت بلدیه و شهرداری در بین نبود و کارهای مخصوصی برای شهر نمی شد.


در سال 9-1308 شمسی، «یاور صادقخان نامور» حاکم نظامی چهارمحال با کمک اهالی محل انجمن خیریه را از افراد صالح زیر، شامل آقامیرزا آقاعلوی، حاج محمدحسین ریاحی، سید ابوالقاسم نیکزاد، میرزا آقامشرف، حاج غلامعلی روغنی، حاج سید محمدباقر، حاج قربانعلی روغنی، حاج آقا رحیم حقانی، سید احمد مرتضوی، محمد جعفر صدیقی و عبدالجبار کوهی، تشکیل و برنامه مفصلی برای ترقی و آبادانی این شهر ترتیب دادند.

چون شهرکرد فاقد آب آشامیدنی بود و اهالی از آب چاه خانه ها و یا «جوی آسیا» و «پا بلند» استفاده می کردند، اولین اقدام آنها خریدن قنات معروف (خان چالش تر) بود که از احمدخان ریاحی و سایر مالکین خریداری کردند و بیشتر اهالی محل نیز با خرید سهم معین، مالک زمین و آب شدند و آب با حفر مجرای آب طولانی از جداول قنات تا شهرکرد که قریب 20 کیلومتر مسافت داشت به شهرکرد آورده شد و مقدار زیادی اراضی بایره را نیز شامل شد که به تدریج برای ساختمان سازی فروخته شد.
تاریخچه شهرداران شهر کرد
محمدتقی جاپلقی
×
محمدتقی جاپلقی
شهردار فعلی شهرکرد
شروع مسئولیت: 21 مهرماه 1400
1400
محمدتقی جاپلقی
بهادر عبدالغنی
×
بهادر عبدالغنی
1398
بهادر عبدالغنی
نورالله غلامیان
×
نورالله غلامیان
1390
نورالله غلامیان
 اردشیر نوریان
×
اردشیر نوریان
پایان مسئولیت :1390/04/05
1388
اردشیر نوریان
خدارحم مقیمی
×
خدارحم مقیمی
پایان مسئولیت: 1388/04/07
1382
خدارحم مقیمی
علیرضا توکلی
×
علیرضا توکلی
1382/05/05
1379
علیرضا توکلی
وظایف
1
عمرانی
عمرانی
2
خدماتی
خدماتی
3
فضای سبز
فضای سبز
4
حمل و نقل
حمل و نقل
5
شهرسازی
شهرسازی
6
فرهنگی و اجتماعی
فرهنگی و اجتماعی
7
مدیریت منابع
مدیریت منابع
8
نظارتی و حفاظتی
نظارتی و حفاظتی
1
عمرانی
عمرانی
 • ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابرچ
 • اقدام برای حفظ شهر در برابر خطر سیل، حریق، دیوارهای شکسته، چاه ها و چاله های واقع در معابر و …
 • احداث اماکن عمومی برای خرید و فروش ارزاق و پارکینگ عمومی و غیره
 • احداث خیابان، آسفالت نمودن معابر و پیاده روها و کوچه های عمومی و …
2
خدماتی
خدماتی
 • نظافت و نگاهداری و تسطیح معابر، مجاری آب و فاضلاب، تأمین آب و روشنائی.
 • نظارت بر امور بهداشتی ساکنین شهر و همکاری با بهداری در اجرای واکسیناسیون.
 • ممانعت از تکدی گری
 • احداث مکان ها و ساختمان های مورد نیاز مناطق شهری. از قبیل رخشویخانه و سرویس بهداشتی، حمام عمومی و خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر
 • نظارت بر رعایت بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها
3
فضای سبز
فضای سبز
 • احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی، کشتارگاه، بوستان ها – پارک ها – انواع فضاهای سبز شهری.
 • طراحی و احداث باغ های عمومی
4
حمل و نقل
حمل و نقل
 • تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها
 • مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای
 • ساماندهی و نظارت بر کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی
5
شهرسازی
شهرسازی
 • اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه
 • جلوگیری از ایجاد و تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه، دکان ها و همچنین مراکز تولید مواد محترقه، اصطبل چارپایان، مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلی که ایجاد مزاحمت، سر و صدا، تولید دود یا عفونت و … می کنند
 • صدور پروانه ساخت برای کلیه ساختمان های شهر
 • نامگذاری معابر و شماره گذاری اماکن
6
فرهنگی و اجتماعی
فرهنگی و اجتماعی
 • توسعه آموزش عمومی
 • تاسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی همچون تاسیس بنگاه حمایت از مادران. تاسیس نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه ، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، موزه ها و غیره
 • آمارگیری از امور مربوط به شهر، موالید و متوفیات
 • مشارکت در حفظ ابنیه و آثار تاریخی شهر و ساخت مساجد و غیره
7
مدیریت منابع
مدیریت منابع
 • نظارت بر دارائی های منقول و غیر منقول شهرداری و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
 • تنظیم بودجه، بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه
 • اجرای معاملاتی همچون خرید و فروش منقول و غیر منقول با رعایت و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها
 • اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن
8
نظارتی و حفاظتی
نظارتی و حفاظتی
 • نظارت بر کلیه ساختمان ها و سازه هایی که در شهر احداث می شوند
 • جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی
 • حفظ اموال و دارائی شهر
 • اجراء آراء کمیسیون ماده 100
 • صدور پروانه ساختمان
 • اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری
 • حفظ فضای سبز.
منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان شهرداری شهرکرد

ما کارکنان شهرداری خدمتگزارم مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن
آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

 1. شهروند مداری، احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت، دقت و سرعت، بی طرفی، شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی
 2. رعایت نظم، آراستگی، پوشش ظاهری منطبق با ارزش های دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار
 3. رعایت اصول قانونگرایی، وجدان کاری، تعهد سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدم سواستفاده از موقعیت شغلی
 4. امانت داری ، حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات
 5. پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت، صراحت، صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی ، تهمت، غیبت و خبرچینی
 6. مشارکت جویی، انتقاد پذیری و انتقال دانش، تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان
 7. صرفه جویی، حفط بیت المال و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری
 8. کوشش مداوم برای ارتقا دانش  و مهارت های شغلی و مطالعه، تحقیق، نوآوری و خلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات
 9. وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی