مهمترین خبرها

آخرین اخبار و رویدادهای شهرداری شهرکرد را از پایگاه خبری شهرداری دنبال کنید

خدمات الکترونیک
مهندس بهادر عبدالغنی
بي‌شک در جوامع امروزي توسعه مديريت شهري، تحول مشارکتي، آموزش، پايداري شهري و توسعه يافتگي با حقوق شهروندي و مشارکت شهروندان ارتباط مستقيم دارد چراکه مديريت هر شهر به سه عنصر شهر، شهروند و شهرداري بستگي دارد. تعامل دوسويه بين شهروندان و شهرداري موجب ايجاد مشارکت مي‌شود و هر اندازه مشارکت مردم در اداره شهر بيشتر شود، حس تعلق آنان به شهر نيز افزايش مي‌يابد.
مهندس بهادر عبدالغنی
شهردار شهرکرد
میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
خدمات قابل ارائه شهرداری به شهروندان
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی
خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی